Sterfgeval

Wat te doen bij een overlijden

  • Informeer de huisarts (indien het overlijden plaatsvond in het ziekenhuis of verpleeg/verzorgingshuis, zal de arts daar de overlijdenspapieren regelen)
  • Bel René Verweij van Uitvaartverzorging Midland via 06 53 53 68 88

Maar bel ons pas als u eraan toe bent. Nadat de arts heeft vastgesteld dat
uw dierbare is overleden, kunt u eerst wat tijd nemen om tot uzelf te komen.

Klaarleggen en opzoeken

  • Kleding voor de overledene
  • Trouwboekje (indien van toepassing) en het identiteitsbewijs of paspoort
  • Eventueel een laatste wensenboekje
  • Polis(sen) van uitvaartverzekering(en)
  • Adressenlijst voor het versturen van de rouwkaarten