De dagen voor de uitvaart

Omdat iedere uitvaart weer anders en heel persoonlijk is, komen wij de dagen voor de uitvaart een aantal keren bij u op bezoek. Wij geven aan welke besluiten er genomen móeten worden en welke keuzes u heeft. U bepaalt het tempo, zodat er geen overhaaste beslissingen genomen kunnen worden.
Stapsgewijs bespreken wij samen met u de diverse mogelijkheden om het afscheid voor u zo persoonlijk mogelijk te maken. Wij vinden het belangrijk dat een uitvaart past bij de levensstijl van de overledene. Elk mens is uniek, dus elke uitvaart ook. Tijdens onze gesprekken vertelt u over uw dierbare en over uw eigen wensen, waarna wij onze suggesties daarop afstemmen.
Een uitvaartplechtigheid is dus nooit standaard bij ons. Wij doen er alles aan om een dienst samen te stellen die recht doet aan het leven dat de overledene geleid heeft en waarin u als nabestaande berusting kunt vinden. Daarvoor worden uw gegevens gebruikt uit de gesprekken die gevoerd zijn en/of er wordt extra informatie gezocht, zoals toepasselijke gedichten.

Zo bespreken wij samen met u:

Begrafenis of crematie
Veel mensen kiezen voor een begrafenis omdat er dan een plek is om de overledene te gedenken. Cremeren is vaak iets goedkoper omdat er geen grafrechten zijn. Wel dient u van te voren na te denken over de asbestemming. U kunt bijvoorbeeld de as laten verstrooien of thuis bewaren in een urn of gedeeltelijk laten verwerken in bijvoorbeeld een sieraad. Maar ook is het mogelijk om de urn bij te laten zetten in een urnenmuur(columbarium). De as zal in principe een half jaar in het crematorium bewaard worden.

Opbaring en condoleance
Na overlijden bespreken wij met u waar uw dierbare naartoe gebracht moet worden. Opbaren kan thuis of in een door u gekozen uitvaartcentrum. Wij mogen ook opbaren in uitvaartcentra’s van Yarden, Monuta en Dela. Sommige verpleeg- en verzorgingstehuizen hebben een speciale ruimte beschikbaar. U kunt ook kiezen voor de eerste dagen thuis in kleine kring en daarna in bijvoorbeeld het uitvaartcentrum waar de condoleance plaats kan vinden. Er is veel mogelijk. Wij bespreken dit graag met u.

Drukwerk en/of advertentie
De naaste familie en vrienden belt u waarschijnlijk direct na het overlijden. Er blijft dan meestal nog een kring mensen over die u ook wilt inlichten. Dit kan met een rouwkaart en/of een advertentie.
Tijdens een persoonlijk gesprek zoeken wij samen een kaart en bijbehorende teksten op. Zo stellen wij een kaart samen die recht doet aan de overledene.

Kist of kleed
Tegenwoordig is er veel mogelijk op het gebied van uitvaartkisten. Er zijn zelfs kisten die persoonlijk gemaakt kunnen worden door bijvoorbeeld er op te laten tekenen of schilderen door kinderen. Dit kan troostend zijn en helpen bij de verwerking.Er zijn moderne kisten, maar ook klassieke modellen. Er zijn eco-kisten die het milieu minder belasten, er bestaan kisten uit steigeronderdelen maar er zijn ook rieten manden. Wij lichten u graag in over de voor- en nadelen zodat u een weloverwogen keuze kunt maken.

Bloemen
Voor veel mensen zijn bloemen een uitdrukking van medeleven of ze weerspiegelen waar de overledene van hield.
U kunt ervoor kiezen om zelf bloemen te regelen/verzorgen maar ook hierbij ondersteunen wij u graag.
Niet iedereen kiest voor bloemen bij een uitvaart bijvoorbeeld vanwege geloofsovertuiging. Wij zijn ons hiervan bewust en gaan hier zeer zorgvuldig mee om.

Rouwvervoer
Ook voor wat het rouwvervoer betreft zijn er tegenwoordig diverse mogelijkheden. U kunt kiezen voor de traditionele rouwauto in zwart, grijs of zelfs wit, maar u kunt ook kiezen voor een koets, bus of truck. Er is zelfs een Harley Davidson met zijspan en een fiets met aanhangwagen. Ook is er een loopkoets als er slechts kleine afstanden afgelegd moeten worden.

Wist u dat u zelfs gebruik mag maken van eigen vervoer? Mits het maar geschikt is om de overledene in te vervoeren en mits het absoluut geen gevaar oplevert in het verkeer.

Wij adviseren u graag.